Pravila privatnosti

/
Pravila privatnosti
PRAVILA PRIVATNOSTI

Pravila privatnosti – www.odaberizdravlje.hr
Izdavatelj: Terrapromo d.o.o., J. J. Strossmayera 168, 31000 Oisjek HR, OIB 94414658601
Objavljeno: Dana 02. 04. 2019. godine
Primjena: Od dana 02. 04. 2019. godine

1. Općenito

1.1.             Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi Terrapromo d.o.o., Osijek, J. J. Strossmayera 168, OIB: 94414658601 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.
1.2.             Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste se registrirali na naš webshop (www.odaberizdravlje.hr), izvršili ste kupnju putem Internet stranice www.odaberizdravlje.hr ili ste se samo prijavili na naš newsletter (dalje: „Vi“). Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.
1.3.             Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuju se od dana 02. Travnja 2019. godine.
1.4.             U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu info@terrapromo.eu.

2. Ako ste se prijavili na naš newsletter:

2.1              Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
2.1.1.         Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali prilikom prijave za primanje newslettera na našim internetskim stranicama, odnosno sljedeće podatke:
2.1.1.1.    Vaša e-adresa;
2.2              U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
2.2.1.         Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
2.2.1.1.    Kako bismo Vam dostavljali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, zbog Vašeg zahtjeva za primanje newsletter-a;
2.2.1.2.    Kako bismo Vam omogućili ostvarenje pogodnosti namijenjeno svim novim primateljima newsletter servisa. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes, kako bismo Vam omogućili pogodnost koju smo Vam obećali;
2.2.1.3.    Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

3. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

3.1.             Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.
3.2.             Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:
Izvršitelji
3.2.1.         Treće osobe koje Društvu pružaju određene usluge potrebne za naše redovno poslovanje – IT usluge (održavanje i razvoj sustava i aplikacija te usluge pohrane), usluge računovodstva te savjetovanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;
Voditelji

3.2.2.         Treće osobe kojima šaljemo Vaše osobne podatke kako bismo Vam omogućili pogodnost koju ostvarujete prijavom na naš newsletter servis;
3.2.3.         Treće osobe kojima šaljemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili neku svoju obvezu (primjerice revizori) ili ostvarili svoj opravdani interes (primjerice certifikacija). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima
3.2.4.         Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

4. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

4.1.             Ne, Vaši osobni podaci ostaju na području Europske Unije.

5. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

5.1.             Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:
5.1.1.   Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
5.1.2.   Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;
5.1.3.   Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;
5.1.4.   Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

6. Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

6.1.             Vaše kontakt podatke za slanje newslettera čuvamo sve dok se ne odjavite s našeg servisa. U slučaju odjave, Vaše podatke brišemo u nama najkraćem mogućem roku.
6.2.             Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.
6.3.             Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

7. Vaša prava

7.1.             U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.
7.2.             Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.
7.3.             Pristup Vašim osobnim podatcima:

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@terrapromo.eu te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.
7.4.             Ispravak netočnih osobnih podataka:
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete
na info@terrapromo.eu te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.
7.5.             Prenosivost osobnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@terrapromo.eu te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.
7.6             Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima. Isto pravo možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na info@terrapromo.eu te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.
7.7              Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.terrapromo.euterrapromo.eu