Tag Archives: dijabetes i celliant

Dijabetes i celliant

Šećerna bolest ili dijabetes mellitus spada u skupinu metaboličkih kroničnih bolesti s nizom različitih komplikacija. Rezultat je relativnog smanjenog ili apsolutno smanjenog lučenja inzulina s posljedičnom hiperglikemijom. Možemo ih sistematizirati u dvije skupine: dijabetes tip 1 te dijabetes tip 2.Dijabetes tip 1 češće vežemo uz mlađu odraslu dob, dok dijabetes tip 2 češće vežemo uz […]